FOR PATIENTS

flu 2020

2022-2023 LỊCH CHÍCH NGỪA CÚM Ở PHÒNG KHÁM* 

English Español Tiếng Việt 中文

PHÒNG KHÁM CHÍCH NGỪA CÚM – CHỈ DÀNH CHO BỆNH NHÂN 

Nếu không phải là bệnh nhân, hãy xem giờ và địa điểm của các Nhà thuốc thuộc Phòng khám bên dưới.

ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN – NGƯỜI LỚN VÀ TRẺ EM (TỪ 12 TUỔI TRỞ LÊN) 
*CHỈ THEO HẸN

Làm hẹn chích ngừa cúm trên mạng myHealth Online hoặc gọi Valley Connection 1-888-334-1000.

ĐỊA ĐIỂM 

NGÀY 

GIỜ 

Valley Health Center San Jose
750 S. Bascom Avenue
San Jose, CA 95128 

Thứ Hai

Thứ Sáu 

4:00 trưa - 7:30 chiều

1:30 trưa - 7:30 chiều 

Valley Health Center ở Downtown
777 E. Santa Clara Street
San Jose, CA 95112 

Thứ Hai - Thứ Sáu 

9:00 sáng - 4:00 trưa
Đóng cửa ăn trưa (12 trưa–1 trưa) 

Valley Health Center ở East Valley
1993 McKee Road
San Jose, CA 95116 

Thứ Hai, thứ Ba, thứ Năm, thứ Sáu

Thứ Tư 

9:00 sáng - 4:00 trưa
Đóng cửa ăn trưa (12 trưa–1 trưa)

9:00 sáng - 8:00 chiều tối
Đóng cửa ăn trưa (12 trưa–1 trưa) 

Valley Health Center ở Gilroy
7475 Camino Arroyo
Gilroy, CA 95020 

Thứ Hai - Thứ Sáu 

9:00 sáng - 4:00 trưa
Đóng cửa ăn trưa (12 trưa–1 trưa) 

Valley Health Center ở Milpitas
143 N. Main Street
Milpitas, CA 95035 

Thứ Hai - Thứ Sáu 

9:00 sáng - 4:00 trưa
Đóng cửa ăn trưa (12 trưa–1 trưa) 

Valley Health Center ở Moorpark
2400 Moorpark Avenue
San Jose, CA 95128 

Thứ Hai - Thứ Sáu 

9:00 sáng - 4:00 trưa
Đóng cửa ăn trưa (12 trưa–1 trưa) 

Valley Health Center ở Sunnyvale
660 Fair Oaks Avenue
Sunnyvale, CA 94086 

Thứ Hai – Thứ Năm 

Thứ Sáu 

11:00 sáng - 6:00 chiều
Đóng cửa ăn trưa (2:30 trưa-3:30 trưa)

9:00 sáng - 4:00 trưa
Đóng cửa ăn trưa (12 trưa–1 trưa) 

Valley Health Center ở Tully
500 Tully Road
San Jose, CA 95111 

Thứ Hai - Thứ Sáu 

9:00 sáng - 4:00 trưa
Đóng cửa ăn trưa (12 trưa–1 trưa) 

Valley Specialty Center (VSC)
751 S. Bascom Ave
San Jose, CA 95128 

Thứ Hai - Thứ Sáu 

9:45 sáng - 5:15 trưa 

TẢI XUỐNG XEM 

2022-2023 Flu Clinic Schedule 

* Lưu ý: Đóng cửa vào các ngày cuối tuần và vào các ngày lễ sau - Ngày của Người bản địa 10/10/2022, ngày Cựu chiến binh 11/11/2022, ngày lễ Tạ ơn và các ngày 24/11/2022 và 25/11/2022, ngày lễ Giáng sinh (được kỷ niệm) 26/12/2022, ngày Đầu năm mới (được kỷ niệm) 02/01/2023, ngày Martin Luther King Jr 16/01/2023, ngày Tổng thống 20/02/2023.


PHÒNG KHÁM CÓ NHÀ THUỐC CHÍCH NGỪA CÚM- CHO MỌI NGƯỜI TRONG CỘNG ĐỒNG

CHO MỌI NGƯỜI TRONG CỘNG ĐỒNG - NGƯỜI LỚN VÀ TRẺ EM (TỪ 12 TUỔI TRỞ LÊN) 
*Không cần làm hẹn trước ở VASC và phòng khám Multi-Specialty
Để làm hẹn: Vào mạng vax.sccgov.org hoặc MyHealth Online. 

ĐỊA ĐIỂM 

NGÀY 

GIỜ 

Valley Health Center ở Downtown
777 E. Santa Clara Street
San Jose, CA 95112 

Thứ Hai - Thứ Sáu 

11:30 sáng – 2:30 trưa 
3:30 trưa – 7:00 chiều 

Valley Health Center ở East Valley
1993 McKee Road
San Jose, CA 95116 

Thứ Hai - Thứ Sáu 

11:30 sáng – 3:00 trưa 
4:00 trưa – 7:00 chiều 

Valley Health Center ở Gilroy
7475 Camino Arroyo
Gilroy, CA 95020 

Thứ Hai - Thứ Sáu 

9:30 sáng – 12:30 trưa 
1:30 trưa – 3:30 trưa 

Valley Health Center ở Lenzen
976 Lenzen Ave.
San Jose, CA 95126 

at Travel and Immunization Clinic 

Thứ Hai - Thứ Sáu 

8:30 sáng – 12:30 trưa 
1:30 trưa – 5:00 trưa 

Valley Health Center ở Milpitas
143 N. Main Street
Milpitas, CA 95035 

Thứ Hai - Thứ Sáu 

9:30 sáng – 12:00 trưa 
2:00 trưa – 3:30 trưa 

Valley Health Center ở Moorpark
2400 Moorpark Avenue
San Jose, CA 95128 

Thứ Hai - Thứ Sáu 

11:30 sáng – 2:30 trưa 
3:30 trưa – 7:00 chiều 

Valley Health Center ở Sunnyvale
660 Fair Oaks Avenue
Sunnyvale, CA 94086 

Thứ Hai - Thứ Sáu 

9:30 sáng – 1:00 trưa 
2:00 trưa – 3:30 trưa 

Valley Health Center ở Tully
500 Tully Road
San Jose, CA 95111 

Thứ Hai - Thứ Sáu 

9:00 sáng – 1:00 trưa 
2:00 trưa – 3:30 trưa 

Valley Specialty Center (VSC)
751 S. Bascom Ave
San Jose, CA 95128 

Thứ Hai - Thứ Sáu 

10:00 sáng – 1:30 trưa 
2:30 trưa – 4:30 trưa 

Valley Health Center ở VASC
2410 Senter Road RM 209
San Jose, CA 9511 

*Chấp nhận không cần hẹn trước 

Thứ Hai - Thứ Sáu 

1:30 trưa – 3:30 trưa 

O'Connor Khám ngoại trú
2101 Forest Ave, Suite 122
San Jose, CA 95128 

Thứ Hai - Thứ Sáu 

2:30 trưa – 4:30 trưa 

Santa Clara Valley Health
Care Phòng khám Multi-Specialty

2500 California St STE D
Mountain View, CA 94040 

*Chấp nhận không cần hẹn trước 

Thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu 

Thứ Ba, thứ Năm 

9:30 sáng – 12:00 trưa 

1:00 trưa – 5:00 trưa 

Better Health Pharmacy
725 E Santa Clara Street
San Jose CA 95112

*Chấp nhận không cần hẹn trước 

Thứ Bảy

1:00 trưa – 4:00 trưa 

TẢI XUỐNG XEM: 

2022-2023 Pharmacy Flu Clinic Schedule

*Lưu ý: Đóng cửa vào các ngày cuối tuần và vào các ngày lễ sau - Ngày của Người bản địa 10/10/2022, ngày Cựu chiến binh 11/11/2022, ngày lễ Tạ ơn và các ngày 24/11/2022 và 25/11/2022, ngày lễ Giáng sinh (được kỷ niệm) 26/12/2022, ngày Đầu năm mới (được kỷ niệm) 02/01/2023, ngày Martin Luther King Jr 16/01/2023, ngày Tổng thống 20/02/2023.Để biết thêm thông tin về thuốc chích ngừa Cúm (Bệnh cúm), 
Xin hãy vào: https://publichealth.sccgov.org/disease-information/influenza-flu