MedAssist Program

CHƯƠNG TRÌNH MEDASSIST

Chương Trình MedAssist (Trợ Cấp Thuốc), nhằm mục đích nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe và xử dụng thuốc đúng chỉ dẫn, cho những cư dân hội đủ điều kiện của Hạt Santa Clara. Bệnh nhân hội đủ điều kiện sẽ nhận được trợ giúp tài chánh với hình thức tiền trợ cấp để tránh tình trạng xuất tiền túi để trả chi phí các loại thuốc cứu mạng, như insulin, thuốc bơm suyễn, và/hoặc thuốc chích tự động Epinephrine.

Quý vị hiện nay có thể hội đủ điều kiện được trợ cấp từ MedAssist nếu quý vị được cấp toa thuốc hợp lệ cho BẤT CỨ thuốc thuốc điều trị tiểu đường nào.  Hãy nộp đơn xin hôm nay!

Quý vị có thể nộp đơn xin chương trình 2022-23, từ 1/6/22 đến 30/4/23 trong khi có ngân sách.

Bắt Đầu Điền Đơn

BỐI CẢNH

Trong Hạt Santa Clara, có khoảng 118900 người lớn mắc bệnh tiểu đường, 257000 người lớn và trẻ em mắc bệnh suyễn, và 21600 người được cấp toa thuốc chích tự động Epinephrine. Không may, sự tăng giá tiền thuốc trong nước Mỹ trong thập niên vừa qua đã làm cho tiền thuốc trở thành một trở ngại lớn cho việc mua thuốc điều trị bệnh; và hậu quả là bệnh nhân không uống thuốc đều đặn đúng theo toa của bác sĩ. Không uống thuốc đúng liều lượng sẽ làm hại sức khỏe của người bệnh. Ví dụ, không điều trị bệnh tiểu đường đúng theo chỉ dẫn sẽ dẫn đến mù mắt, bệnh thận giai đoạn cuối, và tử vong trong thời gian nhanh hơn.

Chương Trình MedAssist được đặc biệt thiết kế nhắm vào việc hỗ trợ thành phần “trung lưu bị bỏ quên” đang sinh sống trong Hạt Santa Clara. Thành phần này bao gồm những người có thể có bảo hiểm y tế, nhưng bị bắt buộc phải xuất tiền túi trả giá tiền cao để mua các loại thuốc cứu mạng, như insulin, thuốc bơm suyễn, và/hoặc thuốc chích tự động Epinephrine.

Trong giai đoạn hai, Chương Trình MedAssist cũng sẽ cung cấp các dịch vụ hướng dẫn và cố vấn của các dược sĩ để tăng cường sức khỏe của các cư dân Hạt Santa Clara. Một phần trong dịch vụ này là các dược sĩ sẽ điều hợp việc lấy thêm thuốc cho bệnh nhân, chỉ dẫn cách dùng thuốc, nêu lên các vấn đề gây trở ngại việc dùng thuốc đều đặn, và nhiều dịch vụ khác.